مدیر عامل شرکت MK

مدیر عامل شرکت MK

آقای علی دشتیان مدیرعامل شرکت ساعت زمان آوران برتر  فعالیت حرفه ای خود را در زمینه ساعت ازسال 1364 به عنوان ساعت ساز و فروشنده ساعت شروع کرده و این شغل را در زمینه ساعت درسال 1370 به صورت عمده فروش ساعت توسعه داده اند تا اینکه در سال 1383 با ثبت برند های MK  و JASIMA  اقدام به پخش ساعت به صورت سراسری درمناطق مختلف ایران نموده اند.در حال حاضر ایشان اقدام به توسعه سیستم  پخش ساعت با روشهای سیستماتیک کرده اند و درآینده نیزاین توسعه درجهت جلب رضایت مشتری ادامه خواهد یافت.