آرشیو آموزش

راه حل های موثر در ارتباط با مشتری

  پنج راه حل موثر برای ساخت یک رابطه قوی با

واژه نامه ساعت های مچی

  آنالوگ (ANALOG): سـاعت با نمایشـگر آنـالــوگ کـه دارای یک صفحه

نگهداری از ساعت های مچی

  چگونه از ساعت های مچی خود مراقبت کنیم؟ یکی از مهم

مشخصات ساعت های MK

  کلیه قطعات و لوازم بکار رفته در برند MK  از

مهارتهای فروش

  خود را چگونه معرفی می کنید؟ آیا مشتری شما می

کسب وکار

  کسب و کار یا Business یک سازمان است که برای

راه های کسب موفقیت

  یشتر افراد تمایل دارند که در زندگی به موفقیت دست

تاریخچه ساعت

  تاریخ ابزارهای زمان در مورد ابزارهایی صحبت می‌کند که برای

بازاریابی چیست؟

  دربین فعالیت های مختلف کسب وکار،بیش ازهمه بازاریابی بامشتری سروکاردارد.